Em

Collaboration with Swedese.

Em is a chair that reflects on Swedeses production history, where the bent laminated wood has played a significant part for both production and form. I have worked from the basis of Swedeses philosophy, their flagship product Lamino and the idea of making furniture for a comfortable life. Em is a lightweight, stackable and comfortable chair with a stripped but strong impression. The textile back creates conditions for sitting comfortably for a long time. The visual and tactile qualities of the chair make it possible to place it in both the home environment and the public environment.

Em has been developed in full scale with mockups where comfort tests have been carried out and the form has been worked out physically. The process has flowed between pencil and paper, models in scale 1:10, full scale mockups and 3D modeling. The value of the process for the final result is that I have had the opportunity to get visual form-seeking and ergonomic form-seeking to become one, details have been considerd to create a good overall impression, but also so it stands to be examined in great detail.

Samarbete med Swedese.

Em är en stol som anspelar på Swedeses produktionshistoria, där skiktlimningen har en betydande del för såväl produktion och konstruktion som form. Jag har arbetat utifrån Swedeses produktion, deras flaggskeppsprodukt Lamino och tanken om att göra möbler för ett bekvämt liv. Em är en lätt, stapelbar och bekväm stol med ett avskalat men formstarkt intryck. Den textila ryggen skapar förutsättningar för att sitta bekvämt länge. Dom visuella såväl som taktila kvaliteterna i stolen gör att den kan placeras i både hemmiljö och offentlig miljö.

Em är framarbetad i fullskala med mockups där komforttester genomförts och formen har arbetats fram fysiskt. Processen har gått mellan penna och papper, modeller i skala 1:10, fullskaliga mockups och 3D modellering. Processens värde för det slutgiltiga resultatet är att jag har haft möjlighet att få visuellt formsökande och ergonomiskt formsökande att bli ett, detaljer har kunnat bearbetats tillräckligt väl för att skapa ett bra helhetsintryck men också för att kunna granskas ner i detaljerna. 

2017/2018

20180127 - Malmstens skola7406.jpg
20180127 - Malmstens skola7268.jpg
20180127 - Malmstens skola7427.jpg
20180127 - Malmstens skola7408.jpg
20180127 - Malmstens skola7415.jpg
20180127 - Malmstens skola7431.jpg
20180127 - Malmstens process_0258.jpg