Mammut

Selected for Young Swedish Design.

Awarded Kvadrat scholarship.

Collaboration with upholsterer and designer Rebecca Petrini.

Mammut is the result of a project where the idea was to create an armchair that connects the visual experience when viewed from a distance and the tactile experience when using it. The shape is inspired by the relationship between organic sculptures and their podiums. When you sit in the armchair you have the opportunity to embrace it, aswell as the feeling of actually being embraced.

Utvald i Ung Svensk Form.

Tilldelad Kvadrat stipendiet.

Samarbete med tapetserare och formgivare Rebecca Petrini. 

Mammut är resultatet av ett projekt där tanken var att skapa en möbel som knyter ihop den visuella upplevelsen när man ser den på avstånd och den taktila upplevelsen när man sitter i möbeln. I sökandet av den behagliga upplevelsen som vi har strävat efter har vi sökt efter en idé om form och sedan arbetat för gestalta den formen genom Rebeccas hantverk. Formen är inspirerad av särskilda organiska skulpturers förhållande till deras podier. När man sitter i fåtöljen får man känslan av att bli omhållen, samtidigt som man själv får möjligheten att hålla om fåtöljen. 

2016

framifrån.jpg
snett framifrån.jpg
Lera.jpg