sidvy.jpg

Folk

Part of the permanent collection at Möbeldesignmuseum, Stockholm 2017

A chair with a simplistic form, that allows for a strong material expression. The chair can be produced in widths from 25 cm up to considerably longer perhaps a bench at 300cm. Here in cork, suede, and brown paper. Possible to be reworked in a big range of materials to be adapted to restaurants other public spaces or for an home environment.

Inköpt till samlingen på Möbeldesignmuseum, Stockholm 2017

Tre stolar som är avskalade till formen för att ge materialet möjlighet att ta plats. Klädda i kork, mocka och brunpapp, men skulle kunna omarbetas i en lång rad material för att anpassas till inredningar i restauranger och liknande offentliga miljöer. Stort utrymme ges till det taktila och estetiska egenskaperna materialet har i förhållande till det avskalade benstativet i björk samt sin omgivning.

2016

perspektiv fram.jpg
sidvy.jpg
korkperspektivbak.jpg
korkperspektivfram.jpg