Foci

Collaboration with upholsterer and designer Rebecca Petrini.

With this 1.5-seat armchair, the goal has been to think about and analyze the use. We wanted to create a furniture adapted for two different types of sitting. For one individual, it is an armchair to relax in, where one can sit comfortably with, for example, a book or tablet in the knee. The armchair is enclosing and creates its own sphere. For two people the armchair offers an intimate sitting. The two people who share the seat are seated close by and thanks to the curved back you are slightly turned towards each other.

Samarbete med tapetserare och formgivare Rebecca Petrini.

Med denna 1,5-sitsfåtölj har målet varit att fundera och analysera sittandet. Vi ville skapa en möbel anpassad för två olika typer av sittande. För en ensam individ är det en möbel att krypa upp i. En möbel där en kan sitta bekvämt med till exempel en bok eller surfplatta i knät. Möbeln är omslutande och skapar en egen sfär. För två personer erbjuder möbeln ett intimt sittande. Personerna som delar sätet sitter tätt intill och tack vare den böjda ryggen är den naturliga ställningen att sitta med överkroppen och således ansiktena riktade mot varandra.

2017

Perspektiv vy.jpg
Frontvy jämnhöjd.jpg
sidvyner.jpg
bak toppvy 2.jpg